Anstånd med studiestart

Du som blivit antagen kan få anstånd med studiestart beviljat om särskilda skäl föreligger. Sådana kan gälla sociala, medicinska eller andra omständigheter.

En skriftlig ansökan om anstånd görs till Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen (FUS) på Försvarshögskolan. Du hittar kontaktuppgifter på sidan Studentservice. Länk dit samt till blankett för ansökan om anstånd hittar du till höger.