Antagningsordning

Antagningsordningen innehåller övergripande bestämmelser som gäller för antagning till Försvarshögskolan.

Antagningsordningen omfattar utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Deltagare i uppdragsutbildning omfattas inte av antagningsordningen, jämför förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.

Antagningsordning med bilagor giltig från och med antagning till höstterminen 2017 hittar du i högerspalten. Där finns även en länk till sidan Regler och riktlinjer där du hittar fler av de bestämmelser som styr utbildningsverksamheten vid Försvarshögskolan.