Dispens från behörighetskrav

Informationen här gäller tillträde till utbildning som vänder sig till andra än nybörjare.

För behörighet till nästa nivå (fortsättningskurs, påbyggnadskurs, magisterkurs, vissa kurser inom utbildningsprogram) krävs att du har tagit alla poäng på tidigare nivåer. Behörighet med villkor innebär att du vid eventuell antagning ej registreras i Ladok förrän behörigheten uppnåtts eller beslut om beviljad dispens är fattat. Om du inte uppfyllt villkoret inom tre veckor efter kursstart kan du på särskild blankett ansöka om att få dispens för att fortsätta kursen.

Du som funderar på att ansöka om dispens på grund av att du inte uppfyller behörighetskravet för att påbörja nästa termin/kurs bör tänka på följande:

  1. Utgångspunkten vid bedömning av dispens är att det regelverk som finns är normen. Dispens beviljas därför endast undantagsvis. Ange därför skriftligen samtliga skäl du vill åberopa. Bifoga om möjligt intyg. Tänk på att dispensbeslutet kommer att fattas på grundval av de uppgifter du har lämnat i din ansökan och att det därför är mycket viktigt att den är så fullständig som möjligt.
  2. Syftet med att kunna bevilja dispens från behörighetsreglerna är att studenter som på grund av tillfälliga problem har kommit efter med studierna ska ges en chans att reda ut sin situation.
  3. Det görs en individuell prövning av varje dispensansökan. Två studenter som har samma resttentor kvar, kan alltså få olika beslut på sin ansökan beroende på de angivna skälen. Till exempel att dispens beviljats tidigare, tidigare studieresultat, hur möjligheten bedöms vara att kunna ta igen resttentor parallellt med de ordinarie kurserna et cetera.
  4. Ta kontakt med studievägledaren om du har några frågor eller vill ha hjälp med att göra upp en studieplan. För studievägledares kontaktuppgifter, se sidan Studentservice (länk till höger).