Stipendier

I samband med att studieavgiftsskyldighet infördes för sökande som inte är medborgare i ett EU/EEA-land eller Schweiz, så inrättades även två stipendieprogram.

Det ena stipendieprogrammet riktar sig till särskilt kvalificerade studenter från länder med vilka Sverige har ett långsiktigt utvecklingsarbete. Stipendieprogrammet administreras av Svenska Institutet (se länk till höger).

Det andra stipendieprogrammet riktar sig till särskilt kvalificerade studenter från övriga länder utanför EU/EES-länderna eller Schweiz (enligt förordningen 2010:543) för studier vid svenskt lärosäte. Programmet administreras av Universitets- och högskolerådet (se länk till höger) men stipendieansökningar och beviljande av stipendier hanteras av respektive lärosäte.

Stipendier vid Försvarshögskolan

Du som har ansökt till utbildning vid Försvarshögskolan och är studieavgiftsskyldig kan söka stipendium vid Försvarshögskolan. Detta stipendium gäller endast för att täcka delar eller hela studieavgiften, det gäller inte för boendekostnader eller dylikt.

Skicka ett personligt brev med kontaktuppgifter samt bevittnade kopior på intyg över tidigare studier som du vill åberopa.

Sista ansökningsdag

Din stipendieansökan måste senast inkomma den 15 november om du vill ansöka om stipendium för utbildningar som startar på vårterminen. Senast den 15 maj behöver Försvarshögskolan din stipendieansökan för utbildningar som startar på höstterminen.

Mer information

Läs mer om anmälnings- och studieavgifter och om du omfattas av avgiftsskyldighet på www.antagning.se i länken till höger.

För mer information om studieavgifter och stipendier vid Försvarshögskolan kontakta Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen (FUS) på feesandscholarships [at] fhs.se

Carin Jutterström
Handläggare, kvalificerad
Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

Carin.Jutterstrom [at] fhs.se