Studiedokumentation - Ladok

Försvarshögskolan använder ett lokalt datorbaserat studie­dokumentationssystem, Ladok, som innehåller uppgifter om alla som studerar vid Försvarshögskolan.

När du antas eller reservplaceras så registreras dina personuppgifter som du lämnat vid din anmälan (personnummer, namn, adress, behörighet med mera) i Ladok. Information om registrering på utbildning, studieresultat, examen med mera läggs även in allteftersom. Detta för att Försvarshögskolan ska kunna dokumentera och administrera dina studier. En del av dessa uppgifter överförs också till Centrala studie­stödsnämnden (CSN) och Statistiska centralbyrån (SCB).

Ladok har en för alla högskolor gemensam kärna men varje högskola har en egen lokal databas, utan förbindelse med andra högskolors. Försvarshögskolans register omfattar endast uppgifter som rör dina studier hos just oss.

Bestämmelser om hur registret ska föras finns i för­ordning (SFS 1993:1153, med ändringar) om redovisning av studier med mera vid universitet och högskolor. Uppgifterna får föras med hjälp av automatiserad behandling. Du hittar länk till förordningen i högerspalten.

Enligt personuppgiftslagen, PuL (SFS 1998:204, med ändringar), har alla som finns i högskolans register rätt att få information om vilka uppgifter som registrerats. Ansökan om registerutdrag gör du i ett brev som ska vara under­tecknat av dig. I personuppgiftslagens 28:e paragraf står att du har rätt att begära att dina personuppgifter korrigeras, blockeras eller tas bort om de inte har behandlats på rätt sätt, alltså utifrån vad lagen säger.

När du registrerat dig på din utbildning så kommer du få tillgång till Försvarshögskolans lärplattform itslearning LMS. Ditt namn, vilken utbildning du ska läsa samt din e-postadress förs därför över från Ladok till LMS. Läs mer på: https://fhslms.itslearning.com/

Se sidan Studentservice (länk i högerkolumnen) för kontaktuppgifter.