Viktiga datum

Här hittar du datum som är viktiga att känna till om du tänker ansöka till en utbildning eller kurs på Försvarshögskolan.

Ansökningsdatum

Observera att datumet för sista anmälningsdag kan variera något beroende på om datumet infaller på en helgdag. På antagning.se (se länk till höger) publiceras de datum som gäller för varje antagningsomgång. För Officersprogrammet gäller särskilda datum, se nedan.

Officersprogrammet (OP)

Sista ansökningsdag för Officersprogrammet (krigsvetenskaplig, militärteknisk och nautisk inriktning) är den 31 januari för programstart därpå följande hösttermin. Läs mer om hur du ansöker till officersprogrammet på sidan Ansökan till officersprogrammet (se länk till höger).

Tidplan för antagning via antagning.se till vårterminen 2018

Obs! Denna information gäller ej Officersprogrammet.

15 september: webbanmälan öppnar på www.antagning.se.

16 oktober: sista anmälningsdag.

31 oktober: sista dag för att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse. Som svensk medborgare behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Det behöver inte heller du som är medborgare i ett nordiskt land, Schweiz eller i något av de länder som ingår i EU/EES. Däremot måste du skicka in papper som visar att du är medborgare i något av de här länderna. Du hittar mer information samt postadress på antagning.se

Oktober-november: kontrolluppgifter.

1 december: sista dag för komplettering av behörighetsgivande handlingar.

8 december: antagningsbesked med svarskrav.

19 december: sista svarsdag.

27 december: andra antagningsbeskedet.

Terminstider

Höstterminen 2017: 28 augusti 14 januari 2018.
Vårterminen 2018: 15 januari 3 juni.
Höstterminen 2018: 3 september - 20 januari 2019.
Vårterminen 2019: 21 januari - 9 juni 2019.

Terminerna löper enligt ovan men observera att utbildningsstarterna kan variera inom dessa datum.

Tidigare terminer

Vårterminen 2017: 16 januari  4 juni.
Höstterminen 2016: 29 augusti 2016 
 15 januari 2017.
Vårterminen 2016: 18 januari – 5 juni.
Höstterminen 2015: 31 augusti 2015 – 17 januari 2016.