Arbetsmarknadsgrupp

Arbetsmarknadsdagen Kompass har numera bytts ut till Försvarshögskolans studentkårs arbetsmarknadsgrupp (FSA).

Löpande event

FSA:s löpande event bygger på flexibilitet för de potentiella arbetsgivarna. FSA erbjuder en rad olika eventpaket som kan skräddarsys efter den potentiella arbetsgivarens önskemål och behov. FSA erbjuder i dagsläget följande färdiga eventpaket.

Lunchföreläsning

På en lunchföreläsning erbjuds den potentiella arbetsgivaren att komma till Försvarshögskolan och föreläsa mellan kl 12:00 – 12:45 om sin verksamhet. FSA marknadsför eventet till samtliga studenter som erbjuds lunch i samarbete med föreläsningen.

Kontorsmingel

Den potentiella arbetsgivaren anordnar valfritt mingel på sitt kontor under valfri tid. FSA marknadsför eventet till samtliga studenter som föranmäler sig.

Workshop

Den potentiella arbetsgivaren kommer till försvarshögskolan en valfri tid och anordnar i samarbete med FSA en problemlösningsbaserad workshop med koppling till arbetsgivarens verksamhet. FSA planerar och genomför workshopen i samråd med arbetsgivaren samt marknadsför eventet till samtliga studenter som föranmäler sig.

Studenttävling

Den potentiella arbetsgivaren utlyser en tävling i samarbete med FSA där studenterna erbjuds att delta i tävlingen där arbetsgivaren erbjuder ett pris till den student som lyckas lösa uppgiften på bästa sätt. FSA anordnar tävlingen i samråd med arbetsgivaren samt marknadsför eventet till samtliga studenter som under en given tidsram utför uppgiften för att vara med i tävlingen.

I samband med alla event kommer marknadsföring ske på sociala medier, vår hemsida och i skolan cirka tre veckor innan varje event. Er logotyp kan med fördel användas för detta.