Examen

När du är klar med dina studier och uppfyller kraven för en examen så kan du ansöka om examensbevis. Försvarshögskolan utfärdar examina på både grund- och avancerad nivå. På grundnivå utfärdas även officersexamen vilket är en yrkesexamen.

VIll du ansöka om examen skriver du ut, fyller i och skickar in ansökan (se till höger) till den adress som står på blanketten. För att vi ska kunna utfärda ett examensbevis måste utbildningen vara rapporterad och registrerad i Ladok. Har du läst kurser vid flera högskolor så söker du examen vid den högskola där du slutfört din utbildning.

Har du frågor angående examen och ansökan, kontakta Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen (FUS), eller läs vår sammanställning Frågor och svar om examen. Du hittar länkar till sidorna Studentservice (om FUS) och Frågor och svar om examen till höger.

Ett arkivexemplar av ditt utfärdade examensbevis sparas. Om du blivit av med ditt examensbevis så ersätts det inte med ett nytt, däremot kan du i så fall få en kopia av arkivexemplaret.

Examensordning

Försvarshögskolan har en lokal examensordning som rymmer lokala bestämmelser om examen. Du hittar den på sidan Examensordning (se länk till höger).

Generella examina på grundnivå

60 högskolepoäng motsvarar 1 års heltidsstudier. Högskolepoäng förkortas hp.

Högskoleexamen

Avslutade studier fordras om 120 högskolepoäng. Ett självständigt arbete inom huvudområdet ska ingå.

Kandidatexamen

Avslutade studier fordras om 180 högskolepoäng, varav minst 90 hp med successiv fördjupning inom huvudområdet. Ett självständigt arbete inom huvudområdet krävs motsvarande minst 15 hp.

Kandidatexamen utfärdas inom områdena krigsvetenskap, historia med inriktning mot militärhistoria, juridik med inriktning folkrätt, statsvetenskap, statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet, samt ledarskap under påfrestande förhållanden.

Yrkesexamina på grundnivå

Officersexamen

Avslutade studier fordras om 180 högskolepoäng. Ett självständigt arbete inom huvudområdet krävs motsvarande minst 15 hp.

Generella examina på avancerad nivå

Magisterexamen

Avsutade studier om 60 högskolepoäng på avancerad nivå, varav fördjupning om minst 30 hp inom huvudområdet. Ett självständigt arbete ska ingå motsvarande minst 15 hp. Därtill erlagd grundexamen om minst 180 hp.

Magisterexamen utfärdas inom områdena krigsvetenskap samt statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet.

Diploma Supplement

Med ditt examensbevis från Försvarshögskolan följer en bilaga på engelska, ett så kallat Diploma Supplement. Bilagan innehåller information om den utbildning som lett fram till din examen och en beskrivning av det svenska högskolesystemet. Diploma Supplement medföljer automatiskt och är kostnadsfritt. Avsikten är att göra det lättare för dig som studerat vid högskola att flytta mellan olika länder i Europa för studier eller arbete.

Begäran om nytt examensbevis, särskild prövning

Om särskilda skäl föreligger så kan Försvarshögskolan utfärda ett nytt examensbevis. Vilka skäl det kan handla om samt hur sådana ärenden behandlas finns i "Riktlinjer för begäran om nytt examensbevis, särskild prövning" i högerkolumnen. Där hittar du även den blankett du ska använda om du vill ansöka om ett nytt examensbevis.