Examensceremoni

Försvarshögskolans examensceremoni för civila studenter genomförs 26 oktober 2017, kl 16.00-17.30 i Sverigesalen med efterföljande mingel i mässen.

Ceremonin är avsedd för dem som ansökt om och erhållit examen på kandidat- och magisternivå under perioden 16 september 2016 till 15 september 2017.

Anhöriga kan delta i mån av plats. Vi lämnar besked om deltagande för anhöriga efter sista anmälningsdag 2 oktober.