Examensordning

Rektor vid Försvarshögskolan har fastställt en lokal examensordning med övergripande bestämmelser som gäller för examen vid Försvarshögskolan.

Du hittar den aktuella examensordningen till höger på sidan.

Den lokala examensordningen är giltig från och med 2016-04-01 och ersätter den tidigare lokala examensordningen vid Försvarshögskolan. Examensordningen med diarienummer Ö 385/2013 får tillämpas om du som student eller studerande antagits eller utsetts till utbildning före 2015-06-30. Examensordningen Ö 385/2013 får dock tillämpas längst till och med 2017-12-31.