Frågor och svar om examen

Hur ansöker jag om examen?

Du ansöker om examensbevis genom att du fyller i och skickar in en blankett (PDF, 124 kB) när du har slutfört dina studier.

Examensbeviset skickas till den adress som du angett i ansökan.

Vad ska jag bifoga min ansökan?

Har du kurser/utbildning från annat universitet/annan högskola som du vill ska ingå i din examen, måste du bifoga ett studieintyg från det universitetet/den högskolan, på både svenska och engelska.

Om du har bytt namn måste du bifoga ett personbevis för att styrka detta.

Vilka kurser kan ingå i examen?

Kurserna som ska ingå i examen måste ligga på högskolenivå och ha lägst godkänt resultat.

Hur lång tid tar det att få ett examensbevis?

Under förutsättning att examensansökan är komplett när den inkommer ska inte handläggningstiden överstiga två månader. Oftast går det fortare än så. Detta förutsätter att alla poäng är inrapporterade i Ladok samt att eventuella beslut om tillgodoräknande är fattade. Kom ihåg att du själv ansvarar för att uppgifterna i din ansökan är kompletta och korrekta.

Var ska jag ansöka om examen?

Du ansöker om examensbevis vid det universitet/den högskola där du läst den senast daterade kursen som ska ingå i examen.

Varför ska jag ha ett examensbevis?

Examensbeviset är en värdehandling som styrker att du uppfyller fordringarna för en viss examensbenämning - ett kvitto på dina kunskaper. Examensbevis efterfrågas i flera sammanhang; vid anställningsintervjuer, vid ansökan till diverse utbildningar, av fackförbund och A-kassa.

Hur är examensbeviset utformat?

Examensbeviset består dels av en förstasida där utfärdandedatum och examensbenämning framgår och dels av en kursbilaga där innehållet i examen redovisas med de ingående kursernas namn, poäng, betyg och betygsdatum. Samtliga uppgifter i examensbeviset redovisas på både svenska och engelska.

Examensbeviset åtföljs av en bilaga på engelska, en så kallad Diploma Supplement. Bilagan beskriver utbildningen och dess plats i det svenska utbildningssystemet och är användbar om du vill söka arbete eller vidare studier utomlands.

Kan kurser från annat lärosäte ingå i examensbeviset?

Om du har avslutade kurser från annat universitet/annan högskola, som ska ingå i din examen från Försvarshögskolan, ska ett studieintyg från Ladok på både svenska och engelska bifogas examensansökan. Examenshandläggaren bedömer sedan om kursen/kurserna kan ingå i sökt examen. Ibland måste dock beslut om tillgodoräknande fattas på berörd institution innan en kurs kan tas med i examen.

Kan jag få ett nytt examensbevis om jag exempelvis skulle tappa bort mitt original?

Examensbeviset är en originalhandling och utfärdas endast i ett exemplar. Du kan alltså inte få ett nytt om du tappar bort det. Du kan istället få en kopia av vår arkivkopia.