Ansökan

Vad behöver du ordna för att kunna söka stipendium, och vad gäller om du beviljas det? Svaren hittar du på den här sidan.

Inför ansökan

Ansökningsblanketten ska skrivas ut och skrivas under. Bifoga följande dokument till din ansökan: Letter of Motivation, CV, samt studie- och registreringsintyg från Ladok.

Sista ansökningsdag inför vårterminen 2018 är 1 december 2017.

Om din ansökan beviljas

Om din ansökan beviljas kommer ett stipendieavtal, Grant Agreement, att upprättas mellan dig och Försvarshögskolan. Du ska även fylla i ett praktikavtal där såväl din praktikvärd, Försvarshögskolan och du kommer överens om vad praktiken ska innehålla (Higher Education Learning Agreement for Traineeships).

Språktest

Samtliga studenter som gör praktik inom Erasmus+ måste göra två språktester, ett före utbytet och ett efter. Testerna görs elektroniskt och är ett obligatoriskt moment i samband med praktiken.

Du testas i det språk som ska vara det huvudsakliga handledningsspråket på praktikplatsen. Avsikten med testerna är att bedöma språknivån och hur den förbättrats under praktiken. Resultatet av det första testet påverkar inte placeringen hos mottagande organisation. Licens till språktesten delas ut först när ansökan har beviljats.

Vid behov delas även licens för språkkurs ut efter att första testet har genomförts. Onlinekursen är frivillig, men du som påbörjat en onlinekurs förväntas slutföra den inom en viss tid. Språkkursen ger inga poäng eller extra stipendium, men det är en utmärkt möjlighet att förbättra sina språkkunskaper.

Carin Jutterström
Handläggare, kvalificerad
Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

Carin.Jutterstrom [at] fhs.se