Om Erasmuspraktik

Som student vid Försvarshögskolan finns möjlighet att söka Erasmus+ stipendium för praktik om du har fått en praktikplats i ett EU-land. Du måste själv ordna med praktikplatsen som måste vara godkänd och ha relevans för ditt valda studieområde.

Villkor för Erasmus+ praktikstipendier för läsåret 2017/2018

  • Du ska vara registrerad för heltidsstudier vid Försvarshögskolan vid ansökningstillfället samt ha för avsikt att ta ut examen vid Försvarshögskolan.
  • Din program- eller kursansvariga måste godkänna att praktiken är relevant för din utbildning och därmed kan tillgodoräknas.
  • Du ska genomföra två elektroniska språktester, ett före och ett efter praktikperioden. (se fliken "Ansökan" för mer information).
  • Praktiken ska vara på heltid och omfatta en sammanhängande period på minst två och högst tolv månader hos en godkänd praktikvärd i ett av programländerna (se lista över vilka länder som ingår bland programländerna i länk till höger).
  • Efter avslutad praktik ska du fylla i en elektronisk utvärderingsrapport (EU-survey) efter praktikperioden.
  • Efter avslutad praktik ska du skicka in ett dokument (Traineeship Certificate), som bekräftar din praktikperiod.

Praktikvärdar

Innan praktikperioden startar ska du hitta en relevant praktikvärd, som kan erbjuda dig en praktikplats på heltid inom ditt studieområde. Du kan göra din praktik vid företag, organisationer eller forsknings- och utbildningscentrum. Om du ska göra praktik vid ett annat lärosäte, måste det tydligt framgå att du ska utföra ett arbete och inte studier.

Du kan hitta praktikannonser via erasumusintern.org, Europe Internship, Praxis eller studera.nu.(se länkar till höger). Du kan även ta kontakt med företag eller organisationer som du är intresserad av. Stora företag och organisationer utlyser ofta "Internships/Traineeships/Student Projects" på sina webbplatser. Glöm inte att praktiken ska vara godkänd av programansvarig.

Praktiken ska ske hos samma praktiksamordnare. Det är möjligt att delar av praktiken sker på olika adresser om praktiksamordnaren finns på flera orter. Om praktiken genomförs på flera orter ska perioden för vistelsen på varje ort vara minst två månader.

Organisationer som inte är berättigade för Erasmuspraktik är:

  • EU-institutioner och andra EU-organ (se länk till höger).
  • Organisationer som hanterar EU-program.
  • Lärosäten som huvudsakligen finansieras av EU-medel (till exempel European University Institute i Italien och College of Europe i Belgien och Polen).

Carin Jutterström
Handläggare, kvalificerad
Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

Carin.Jutterstrom [at] fhs.se