Stipendium & Försäkring

Här hittar du information om praktikstipendiet samt försäkring under praktikperioden.

Stipendiet

Stipendiet är inte heltäckande, utan ett bidrag som ska användas till utgifter och andra omkostnader i samband med praktikperioden. Stipendiet beräknas utifrån ett dagsbelopp baserat på värdlandets levnadskostnadsnivå.

För hela månader (= 30 dagar) används alltid månadsbeloppet, oberoende av månadens längd. Vid en ofullständig månad räknas antalet dagar i motsvarande dagsbelopp.

  • Programländer (Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lichtenstein, Norge Storbritannien samt Österrike) med högre levnadskostnader ger ett dagsbelopp på € 17,50/dag (ca € 525/månad)
  • Programländer (Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Grekland, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckiska republiken, Tyskland, Turkiet samt Ungern) med lägre levnadskostnader ger ett dagsbelopp på € 15,50/dag (ca € 465/månad)

Praktikperioden ska vara en sammanhängande period från två till tolv månader. (Enligt regelverket räknas en månad som 30 dagar). Du kan söka Erasmus+ stipendium för flera perioder, men den sammanlagda Erasmusmobilitet (praktik och studier) får inte överskrida tolv månader per studienivå (kandidat-, avancerad och doktorandnivå). Tidigare Erasmusmobilitet under Programmet för Livslångt Lärande (LLP) eller Leonardo da Vinci räknas som tidigare Erasmusmobilitet.

Hur sker utbetalningen av stipendiet?

Stipendiet betalas ut i två delar. 80 % av stipendiet betalas ut i samband med att praktiken påbörjas. Resterande belopp betalas ut efter avslutad praktikperiod, när de slutliga obligatoriska delarna är slutförda. Om praktikperioden avbryts tidigare än överenskommen tidsperiod, kan hela eller delar av Erasmusstipendiet krävas tillbaka av Försvarshögskolan.
Det är inte tillåtet att motta andra stipendium från EU eller Universitets- och högskolerådet (UHR) för en och samma period som du mottar Erasmus+ praktikstipendium.

Extra stipendiemedel för studenter med funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du få särskilt stöd under din praktik. Du kan även söka ett extra Erasmusstipendium för att täcka de eventuella merkostnader som uppstår på grund av din funktionsnedsättning.

Försäkring

Om praktikperioden är en del av din utbildning och är poänggivande, täcks du av Kammarkollegiets samlingsförsäkring Student UT. Om du inte kan tillgodoräkna dig praktiken i dina studier vid Försvarshögskolan, måste du skicka in en kopia på egen försäkring med ansökan.

Carin Jutterström
Handläggare, kvalificerad
Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

Carin.Jutterstrom [at] fhs.se