Utlandsstudier inom Erasmus+

Som student på Försvarshögskolan har du möjlighet att delta i Erasmus+ och studera utomlands under delar av din utbildning.

För civila studenter

Studenter på Försvarshögskolans utbildningsprogram och fristående kurser kan åka vid olika tillfällen från och med termin tre.

Sista ansökningsdag för Erasmusstipendium för studier inför höstterminen 2017 är 18 april.

Försvarshögskolan har Erasmusavtal med följande lärosäten.

Kriterier för att söka utbytesplats

  1. Du ska vid ansökningstillfället vara registrerad på heltidsstudier på Försvarshögskolan (fristående kurs eller kurs inom utbildningsprogram).
  2. Du måste vara godkänd på minst en termins heltidsstudier (30 hp) vid Försvarshögskolan vid ansökningstillfället.
  3. Du ska ha läst minst ett år på heltid på akademisk nivå innan mobilitetsperioden för studier påbörjas. Minst 30 hp ska vara lästa vid Försvarshögskolan.
  4. Utbytesstudierna ska bedrivas som heltidsstudier och ska kunna tillgodoräknas vid Försvarshögskolan. Du som läser fristående kurser vid Försvarshögskolan måste ha för avsikt att ta ut en examen vid högskolan.
  5. Du ska ha goda språkkunskaper i för utbildningen relevant språk.

Kriterier för urval och nominering av student till utbytesplats

Studenter som ansöker om en mobilitetsperiod och som inte tidigare har deltagit i mobilitet på samma studienivå inom Erasmus+ ska ges högre prioritet när urvalet av studenter görs.

Om de sökande inte tidigare har deltagit i Erasmusprogrammet och uppfyller de generella kraven och konkurrens om utbytesplatserna uppstår, ska urval göras enligt nedanstående kriterier. Om studenter har samma meritvärde avgörs urvalsprocessen genom lottning.

Meritvärdering

Om konkurrens uppstår om en utbytesplats tillämpas meritvärdering av de sökande. Meritpoängen för alla punkter summeras och den student som erhåller det högsta meritvärdet nomineras till utbytesplatsen.

  1. Godkända högskolepoäng: Meritpoäng för totalt antal inrapporterade och godkända högskolepoäng vid Försvarshögskolan i Ladok. Det är antalet godkända högskolepoäng vid ansökningstillfället som avses. Högskolepoäng som inrapporteras efter sista ansökningsdag beaktas inte.
  2. Medelbetyg: Meritpoäng för medelbetyg på kurs vid Försvarshögskolan. Ditt medelbetyg baseras på de poänggivande moment som finns rapporterade i Ladok då ansökan till att söka om utbytesstudier stänger.
  3. Uppdrag: Meritpoäng ges för uppdrag i Försvarshögskolans studentkår. Detta ska styrkas med intyg. Du kan maximalt erhålla 2 meritpoäng.

Läs mer i riktlinjerna som du hittar i högerkolumnen.

Kontaktperson

Carin Jutterström
Handläggare, kvalificerad
Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

Carin.Jutterstrom [at] fhs.se