Utlandsstudier inom Erasmus+

Som student på Försvarshögskolan har du möjlighet att delta i Erasmus+ och studera utomlands under delar av din utbildning.

Om Erasmusprogrammet

Som student på Försvarshögskolan har du möjlighet att åka utomlands under din studietid. Försvarshögskolan har utbytesavtal med partnerlärosäten i Europa genom utbytesprogrammet Erasmus+.

Fördelar med ett Erasmusutbyte

 • Du vet redan före din utlandsperiod att du kommer att få tillgodoräkna dig dina utlandsstudier i din svenska examen.
 • Du vet att det finns goda kontakter mellan det utländska lärosätet och Försvarshögskolan som innebär säkerhet och trygghet för den studiesociala miljön.
 • Partneruniversiteten är behjälpliga när du ska ordna bostad.
 • Du behöver inte betala några kursavgifter.
 • Du är försäkrad dygnet runt via Kammarkollegiet

Finansiering

Som Erasmusstudent betalar du inga studieavgifter till det utländska lärosätet. Läsåret 2017/18 är stipendiesumman på 315 till 375 € per månad beroende på vilket land du studerar i och hur många dagar du kommer vara utbytesstudent. Stipendiet ska täcka merkostnader under utbytesstudierna.

Den första utbetalningen sker innan eller i början av ditt utbyte och du får cirka 80 % av det totala stipendiebeloppet. Resterande 20 % betalas ut efter utbytet, efter att du gjort det andra språktestet, lämnat in dokumentet Certificate of Attendance och besvarat den elektroniska utvärderingsenkäten, Erasmus Participant Report.

Om du har studiemedel från CSN, kan du också få detta under din tid som Erasmusstudent. Ditt stipendium från högskolan påverkar inte studiemedelsbeloppet. Det finns även möjlighet att söka merkostnadslån för utlandsstudier från CSN. Om du har en funktionsnedsättning och behöver särskilda hjälpmedel för att kunna studera vid partneruniversitetet, kan du ansöka om extra bidrag.

Länder

I Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer, Island, Turkiet, Makedonien, Liechtenstein och Norge. Schweiz kan tillsvidare inte delta i mobilitetsprojekt.

Ansökan

Utlysningen av utbytesplatser handläggs av Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen (FUS). Handläggare vid den Militära programledningen (MPL) hanterar utlysningen för studenter på officersprogrammet. FUS och MPL gör enbart en uttagning av de sökande till avtalade studieplatser och rekommenderar/nominerar personen som utbytesstudent till mottagande universitet. Beslut om antagning görs av partneruniversitetet och detta beslut går inte att överklaga.

För Erasmus+ -stipendium gäller att:

 • du har studerat i minst ett år vid Försvarshögskolan före utbytet,
 • du inte samtidigt tar emot fler stipendier från EU eller Universitets- och högskolerådet,
 • studierna ska ske på heltid i minst 3 månader och upp till 12 månader,
 • du gör ett språktest innan och efter ditt utbyte,
 • du är skyldig att lämna in en utvärderingsrapport om dina utlandsstudier efter utbytet,
 • studierna vid värduniversitetet ska fullt ut kunna tillgodoräknas i din examen från Försvarshögskolan,
 • du kan få Erasmus + medel för max 12 månader / utbildningsnivå (kandidat, master eller doktorand).

Studera med funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning och behöver särskilda hjälpmedel för att kunna studera vid ett partnerlärosäte kan du ansöka om extra bidrag. Kontakta din internationella handläggare för mer information om hur ansökan om extra medel går till och vilka krav som ställs.

Kontaktperson

Carin Jutterström
Handläggare, kvalificerad
Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

Carin.Jutterstrom [at] fhs.se