Minor Field Studies (MFS)

Genom Sida har du som student möjlighet att erhålla ett stipendium för att bedriva fältstudier, så kallade Minor Field Studies (MFS) i ett utvecklingsland. Sida vill på så sätt förbättra kunskapen om utvecklingsländer och deras problematik på svenska lärosäten.

Om Minor Field Studies

Genom Sida har du som student möjlighet att få ett stipendium för att bedriva fältstudier, så kallade Minor Field Studies (MFS), i ett utvecklingsland. Fältstudierna ska ge dig möjlighet att samla in material till ditt examensarbete.

Sista ansökningsdatum inför vårterminen 2018 är 1 december, läs mer om ansökan längre ner.

Stipendiet kan sökas av studenter som i ett utvecklingsland vill samla in material till en uppsats, motsvarande 15-30 hp, för en kandidat-, magister- eller masterexamen. Fältstudien ska omfatta minst åtta sammanhängande veckor och handla om frågor som har betydelse för utvecklingsländernas ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utveckling. Du som skriver ska ha en handledare i Sverige samt en kontaktperson i fält. Uppsatsen ska vara skriven på engelska.

MFS-stipendiet uppgår till 27 000 kronor. Stipendiet är inte avsett att täcka alla utgifter under fältperioden. Normalt behöver det kompletteras med studiemedel. Alla som beviljas MFS-stipendium ska delta i en obligatorisk förberedelsekurs anordnad av Universitets- och högskolrådet. Ett stipendium kan inte delas mellan flera studenter.

Sida vill genom MFS-stipendierna förbättra kunskapen om utvecklingsländer och deras problematik på svenska lärosäten.

Vart kan jag åka?

De länder som är giltiga för MFS-studier är de som definieras som utvecklingsländer av OECD:s biståndskommitté, DAC.

Det är möjligt att söka uppsatser och reseberättelser från tidigare MFS-studenter i MFS kursanmälningssystem (se länk till höger).

Ansökan och deadlines

Du som vill söka bör noga läsa igenom Försvarshögskolans anvisningar om MFS-bidrag.

Sista ansökningsdatum inför vårterminen 2018 är 1 december 2017.