Minor Field Studies (MFS)

Genom Sida har du som student möjlighet att erhålla ett stipendium för att bedriva fältstudier, så kallade Minor Field Studies (MFS) i ett utvecklingsland. Sida vill på så sätt förbättra kunskapen om utvecklingsländer och deras problematik på svenska lärosäten.

Inför resan

Ett MFS-projekt är både kul och spännande, men det är också omfattande. På denna sida kan du läsa om vilka förberedelser som behövs inför din resa.

Inför din fältstudie

Val av land

Studien ska utföras i ett utvecklingsland i Afrika, Asien, Latinamerika eller vissa låg- och medelinkomstländer i Östeuropa. Vägledande för val av land är den så kallade DAC-listan (OECD:s länderklassificering).

Observera att stipendium inte kan beviljas för studier i områden dit Utrikesdepartementet (UD) avråder från resor. Det gäller även om rekommendationerna är att endast nödvändiga resor bör förekomma, eller om fältstudierna medför stor risk för den personliga säkerheten för studenten eller andra berörda personer i vistelselandet, även om det inte finns några restriktioner från UD.

Läs även mer om vad du bör tänka på innan du reser iväg på UD:s hemsida (se länk till höger).

Forskningstillstånd

I vissa länder krävs ett officiellt godkännande av en myndighet (forskningstillstånd) för att utföra en MFS-studie. Stipendiaten ansvarar själv för att få ett sådant godkännande. Handledaren i fält bör känna till vad som gäller för vistelselandet.

Förberedelsekurs

Alla studenter som beviljas stipendium ska delta i en obligatorisk förberedelsekurs innan utresa. Kursen ges vid ett tiotal tillfällen per termin på Sida Partnership Forums kursgård i Härnösand. Kursen behandlar utvecklingssamarbete, kulturmötesfrågor, hälsofrågor, säkerhetsinformation, viss fältmetodik samt specifik landinformation.

Du bör delta på kursen i god tid innan utresa, helst 5-8 veckor innan avresa. Kostnader för boende och resa till kursorten ska inrymmas i stipendiet. För kurstillfällan och anmälan, se MFS-kursanmälningssystem (se länk till höger på sidan).

MFS-bidrag och budget

Stipendiebeloppet uppgår till 27 000 kronor per person. Beloppet, som utbetalas före utresan, är ett bidrag som inte är avsett att täcka alla utgifter under fältperioden. Det behöver normalt kompletteras med till exempel studiemedel. Observera att du själv eller annan sponsor måste vara beredd att täcka eventuella kostnader som överstiger stipendiebeloppet.

Om du blivit beviljad ett stipendium, skapar du själv en profil i MFS- kursanmälningssystem (se länk till höger på sidan). I systemet anmäler du dig själv till förberedelsekursen.

Du bokar själv din resa, ordnar med vaccinationer och visum. I förekommande fall, till exempel vid kronisk sjukdom eller andra hälsoskäl som kan påverkas av en utlandsvistelse, bör en hälsoundersökning genomföras för att klarlägga att inga hinder föreligger.

Du ansvarar själv för att hålla dig informerad om UD:s reserekommendationer inför din fältvistelse.

Försäkring

Försvarshögskolan tecknar en individuell försäkring (Student UT) för varje MFS-stipendiat hos Kammarkollegiet.

Om du planerar att förlänga din vistelse efter avslutad fältstudie, ansvarar du själv för att du har rätt försäkring under denna tid.

Carin Jutterström
Handläggare, kvalificerad
Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

Carin.Jutterstrom [at] fhs.se