Introduktionsdag 2017

"Studenterna flyttar in" är Försvarshögskolans introduktionsdag för nya studenter. Om du ska studera hos oss höstterminen 2017 är du varmt välkommen den 28 augusti.

Program introduktionsdag 28 augusti
8.00–17.00

Passerkort och studentmejl kan kvitteras ut i receptionen

9.00– 17.00

Biblioteket är öppet

Sverigesalen (kandidatprogram, magisterprogram och fristående kurser)
från 8.30 Kaffe serveras
9.30–9.40

Välkommen och information om introduktionsdagen

9.40– 9.50 Välkommen till FHS
9.50–10.10

IT, Högskolebiblioteket och läroplattform (LMS)

10.10–10.20

Säkerhet och skydd

10.20–10.35 Paus
10.35–10.55

Likabehandling, stödfunktioner och studentinflytande

10.55–11.10

Studentkåren, förmåner med att läsa på FHS, mässen

11.10– 11.25

Studier vid FHS - vem vänder jag mig till?

11.25–  11.30 Information om resten av dagen
16.00 Aktiviteter med Försvarshögskolans studentkår
Sverigesalen (Officersprogrammet)
från 12.00 Kaffe serveras
13.00– 13.10 Välkommen och information om introduktionsdagen
13.10– 13.20  Välkommen till FHS
13.20– 13.40 IT, högskolebiblioteket och läroplattform (LMS)
13.40– 13.50  Säkerhet och skydd
13.50– 14.05 Paus
14.05– 14.25 Likabehandling, stödfunktioner och studentinflytande
14.25– 14.40 Studentkåren, förmåner med att läsa på FHS, mässen
14.40– 14.55 Studier vid FHS - vem vänder jag mig till?
14.55– 15.00 Information om resten av dagen
16.00 Aktiviteter med Försvarshögskolans studentkår

Hitta till oss

Res kommunalt till Försvarshögskolan