Registrering på kurs

När du blivit antagen till en kurs eller ett program så måste du registrera dig, då du i annat fall förlorar din plats på utbildningen. Här hittar du information om vad det innebär att registrera sig.

Registrering sker på plats på Försvarshögskolan på Drottning Kristinas väg 37, T-bana Tekniska högskolan. Du måste ta med dig giltig legitimation till registreringen. Kan du inte komma själv så kan du registrera dig via ombud (läs mer om det längre ner på sidan).

Du som blivit antagen till en kurs vid Försvarshögskolan får i god tid innan kursstart information via mejl om vilket eller vilka datum registreringen kommer att ske.

Varför ska du registreras?

Av flera skäl är det viktigt att du registrerar dig:

  • För att du ska behålla din plats på utbildningen.
  • För att du ska kunna examineras på kursen (till exempel skriva tentor) och kunna få betyg.
  • För att Centrala studiestödsnämnden (CSN) ska kunna se att du är student och därmed berättigad till studiemedel.

Alla registreringar förs in i studiedokumentationssystemet Ladok. Om du vill läsa mer om vilka uppgifter som registreras i samband med dina studier och hur de hanteras, se länk i högerspalten till sidan Studiedokumentation - Ladok.

Registrering via ombud

Om du inte kan komma till registreringen så kan du skicka ett ombud. Personen som ska vara ditt ombud måste ha med sig en fullmakt från dig, samt giltig legitimation.

Exempel på hur en fullmakt kan se ut:

Jag, "namn + personnummer", ger fullmakt åt, "namn + personnummer på den person som ska registrera dig", att registrera mig på "kursens namn".

Fullmakten ska skrivas under med ditt namn.