Omtentamen och uppsamlingstillfällen

Här hittar du information om omtenta och uppsamlingstillfällen på Försvarshögskolan.

Uppsamlingstillfälle för omtentamen

Har du en tentamen på kurs eller delkurs kvar, bör du i första hand göra resten när ordinarie tentamenstillfälle ges (under pågående kurs).

Under Våra utbildningar finns aktuellt schema för respektive kurs. Om du är osäker på när ordinarie tentamenstillfälle ges kan du kontakta ansvarig studierektor.

Kurser givna under höstterminen

För kurser och delkurser givna under höstterminen ges ett uppsamlingstillfälle i juni, efter avslutad vårtermin. Anmälan till uppsamlingstillfället för höstterminens tentor läggs upp i maj under Student.

Kurser givna under vårterminen

Kurser och delkurser givna under vårterminen ges ett uppsamlingstillfälle i augusti, innan höstterminens start. Anmälan till uppsamlingstillfället läggs ut i slutet av juni under Student.

Uppsats

Uppsatser bör i första hand läggas fram när ordinarie kurser går. C-uppsats ges ordinarie examination i januari. För B-uppsats och uppsats på magisternivå ges ordinarie examination i maj/juni. Studenter som önskar lägga fram sin uppsats under ordinarie kurs ska kontakta ansvarig lärare eller studierektor.

Uppsamlingstillfällen för uppsatser

Studenter ges även möjlighet att få sin B- och C-uppsats examinerad i augusti, innan höstterminens start. Uppsats på magisternivå ges ett extra tillfälle för examination i oktober. Anmälan till B- och C-uppsats samt uppsats på magisternivå läggs ut under Student.

Varför måste du anmäla dig?

Vid salstentamen använder vi oss av en anonymisteringskod. Den skapas vid anmälan. Inför salstentamen bokas lokaler och skrivningsvakter beroende på studentgruppens storlek. För att underlätta planering ska du anmäla dig minst 2 veckor vid omtentamen på ordinarie kurs eller enligt angiven deadline för uppsamlingstillfällen. För hemtentamen och uppsatsexamination kan studenten behöva tillgång till LMS, som ges efter sista anmälningsdag.

Studierektorer

Statsvetenskap
Dan Hansén

Folkrätt
Heather Harrison Dinniss

Krigsvetenskap
Sofia Ledberg

Ledarskap under påfrestande förhållanden
Magna Robertsson