Fri från diskriminering

Här kan du få information om Försvarshögskolans arbete för att skapa en utbildning fri från diskriminering. Som student skyddas din rätt till jämställdhet och likabehandling bland annat genom högskolelagen och diskrimineringslagen.

Försvarshögskolans målinriktade arbete för en försvarshögskola fri från diskriminering finns beskrivet i en handlingsplan (FHS fri från diskriminering). Där finns de mål och åtgärder som Försvarshögskolan har bestämt sig för att arbeta med under 2016.

Du hittar handlingsplanen samt Handläggningsordning vid diskriminering och kränkande särbehandling till höger på sidan. Där finns även broschyrer om hur trakasserier, kränkande särbehandling och diskriminering kan hanteras.

Kontaktperson

Carin Jutterström
Handläggare, kvalificerad
Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

Carin.Jutterstrom [at] fhs.se

Kontaktperson

Desirée Hervard
Studie- och yrkesvägledare
Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

Desiree.Hervard [at] fhs.se