Webbutbildning om diskriminering

I den här webbaserade utbildningen som är utgiven av Diskrimineringsombudsmannen kan du som student och studerande läsa mer om dina rättigheter.

Klicka på bilden för att komma till Diskrimineringsombudsmannens webbaserade utbildning för lärare och studenter.

Försvarshögskolan arbetar för lika rättigheter och möjligheter för alla studenter och studerande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.