Regler och riktlinjer

Försvarshögskolan är en statlig myndighet och lyder under regeringen. Verksamheten styrs av de lagar och regler som finns inom högskoleområdet, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen.

Förordning (2007:1164) för Försvarshögskolan

Högskolelagen (1992:1434)

Högskoleförordningen (1993:100)

Officersförordningen (2007:1268)

Därutöver har Försvarshögskolan egna styrdokument som reglerar hur verksamheten sköts och hur mötet med våra studenter ser ut.

Antagningsordning

Försvarshögskolans styrelse har fastställt en antagningsordning med övergripande bestämmelser som gäller för antagning till Försvarshögskolan.
Till sidan Antagningsordning

Examen vid Försvarshögskolan

Riktlinjer och blanketter för examen och examensbevis vid Försvarshögskolan hittar du på sidan Examen.
Till sidan Examen

Examensordning

Försvarshögskolans rektor har fastställt en lokal examensordning med övergripande bestämmelser som gäller för examen vid Försvarshögskolan.
Till sidan Examensordning

Tillgodoräknandeordning

Försvarshögskolans rektor har fastställt en Tillgodoräknandeordning med övergripande bestämmelser som gäller för tillgodoräknande vid Försvarshögskolan.
Till sidan Tillgodoräknande

Likabehandling

Som student skyddas din rätt till jämställdhet och likabehandling bland annat genom högskolelagen och diskrimineringslagen.

Läs mer under rubriken Fri från diskriminering - vår samlingsplats för allt som har med likabehandling och jämställdhet att göra.

Regler för studier

Instruktion för utbildning är ett gemensamt dokument där studenter och personal vid Försvarshögskolan finner sina rättigheter och skyldigheter beskrivna. Instruktion för utbildning ska precisera och komplettera det befintliga allmänna regelverket.

Instruktion för utbildning vid Försvarshögskolan (PDF, 1,6 MB)

Bilaga 1 - Riktlinjer för kursvärderingar vid Försvarshögskolan (PDF-dokument, 62 kB)

Bilaga 2 - Riktlinjer för examination vid Försvarshögskolan (PDF, 55 kB) Giltig till och med höstterminen 2017.

Riktlinjer för examination vid Försvarshögskolan (PDF, 460 kB) Giltig från och med vårterminen 2018.

Bilaga 3 - Riktlinjer för examinator vid Försvarshögskolan (PDF-dokument, 102 kB)

Vilseledande vid studieprestationer – riktlinjer för dig som student

Vid skrivande av examensarbete/uppsats har du som student skyldighet att informera dig om vilka riktlinjer som gäller. Här nedan hittar du en lathund med exempel - så du undviker att fuska. Om du vill veta mer eller är osäker på vad som gäller, kontakta kursansvarig.

Vilseledande vid studieprestationer - riktlinjer för dig som student

Riktlinjer -_Vilseledande vid studieprestationer (Broschyr) (PDF-dokument, 140 kB)

Riktlinjer för registrering

Riktlinjerna beskriver bland annat vad som gäller i de fall du som student behöver delta i omexamination eller om du vill gå om en kurs, det vill säga omregistrera dig.

Riktlinjer för registrering (PDF, 125 kB)

Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll

Till sidan för Anstånd med studiestart

Till sidan för Studieuppehåll

Riktlinjer för studieavgifter och stipendier

Till sidan för studieavgifter

Till sidan för stipendier