Beställa intyg

Om du i något sammanhang behöver intyga antingen att du för närvarande är registrerad som student, eller vilka studiemeriter du har hos oss, så kan du beställa ett intyg.

Det finns två sorters intyg:

Studieintyg: visar dina meriter vid Försvarshögskolan.

Registreringsintyg: visar dina kursregistreringar angiven termin.

Beställ intyg genom att skicka ett mail till: studieintyg [at] fhs.se.
Ange namn, personnummer, adress samt vilken typ av intyg du behöver.

Meriter från Försvarshögskolan syns inte på det nationella intyget

Uppgifter i Försvarshögskolans Ladok samkörs för närvarande inte med andra högskolors databaser. Därför kommer inte dina meriter från Försvarshögskolan att synas i sammanställningar över studier om du vill skriva ut ett nationellt studieintyg eller ansöka om examen via andra högskolors studentportaler. Om du efter avslutade studier ansöker om examen vid annan högskola måste du alltid bifoga ett studieintyg från Försvarshögskolan.

CSN

För dig som läser en studiemedelsberättigad kurs gäller att Försvarshögskolans Ladok automatiskt för över information om kursregistreringar och meriter varje dag till CSN. Denna information använder CSN bland annat som underlag för beslut om utbetalning av studiemedel.