Bibliotek

Anna Lindh-biblioteket är Nordens ledande vetenskapliga bibliotek för försvar, utrikes- och säkerhetspolitik.

Biblioteket bildades 1 augusti 2005 då Försvarshögskolans och Utrikespolitiska institutets bibliotek slogs samman.

Anna Lindh-bibliotekets ämnesinriktning är i huvudsak militärhistoria, militärteknik, utrikes- och säkerhetspolitik, försvarsfrågor, krigsvetenskap, ledarskap och management samt folkrätt. Naturligtvis finns även andra ämnen representerade i bibliotekets samlingar.

Biblioteket utgörs idag av tre serviceställen: Huvudbiblioteket finns i Försvarshögskolans byggnad på Drottning Kristinas väg 37 i Stockholm, och Högkvartersfilialen finns i den militära stabsbyggnaden, Högkvarteret, på Lidingövägen 24 i Stockholm. Karlbergsfilialen finns på Militärhögskolan Karlbergs område i Stockholm.