Studentförsäkring

Som student på Försvarshögskolan är du genom Kammarkollegiet olycksfallsförsäkrad under studierna, samt under direkt färd mellan din bostad och den plats där du tillbringar din skoltid. Du är även försäkrad vid studier eller praktik utomlands.

Försäkringen täcker personskador genom olycksfall samt i vissa fall sjukdom genom smitta. Med studier avses även till exempel verksamhetsförlagd utbildning och praktik. Studerande på Officersprogrammet är dessutom försäkrade med statligt personskadeskydd enligt lagen om statligt personskadeskydd (1977:265).

Du hittar mer information på www.gratisstudentförsäkring.se (se länk till höger).

Utlandsstudier

För de studenter som studerar eller praktiserar utomlands tecknas en försäkring hos Kammarkollegiet som heter Student UT. Försäkringen innehåller personskadeskydd, reseförsäkringsskydd och gäller dygnet runt.

Om du åker som utbytesstudent på egen hand som en så kallad freemover måste du själv teckna en försäkring för din utlandsvistelse.

Skadeanmälan

Om du har skadat dig under studierna behöver du göra en skadeanmälan. Du hittar blankett för skadeanmälan på Kammarkollegiets hemsida (se länk till höger). Observera att det finns olika blanketter som ska användas beroende på om du blivit skadad under studier inom Sverige eller om du blivit skadad vid till exempel praktik eller utbytesstudier utomlands.

Observera att ifylld blankett ska skickas till Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen (FUS), Försvarshögskolan.

Postadress:
Försvarshögskolan
FUS
Box 278 05
115 93 Stockholm

Kontaktperson

Carin Jutterström
Handläggare, kvalificerad
Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

Carin.Jutterstrom [at] fhs.se