Lösenord

  • Svaga lösenord kan äventyra säkerheten kring hela Försvarshögskolans (FHS) IT miljö och det åligger alla studerande att följa de riktlinjer som beskrivs nedan.

Riktlinjer

Använd https://myaccount.fhs.se för att återställa ditt lösenord. Du legitimerar dig med mobilt bankid

  • När du loggar in första gången är du tvingad att byta till ett personligt lösenord.
  • Lösenordsbyte sker var 6:e månad.

Som användare ansvarar du själv för:

  • Att dina lösenord uppfyller den kvalitet och hantering som anges i denna text.
  • Att du håller dina lösenord hemliga.
  • Att aldrig uppger dina lösenord till någon som efterfrågar dem via e-post, i telefon eller på annat sätt.
  • Att du inte sätter samma lösenord som du använder i andra interna eller externa IT-tjänster.