Lagringspolicy - e-postlåda

  • Diskutrymmet är begränsat till att lagra maximalt 200 MB per användare
  • IT-avd sätter behörigheter med exklusiv åtkomst för varje användare
  • Tillhandahåller backup med 1 månads historik
  • Vid behov tillhandhålla kopior av data som den enskilde vill behålla arkiv- och personliga mappar (CD- eller DVD bränning)

Användarens ansvar

Underhålla den personliga e-postlådan (Outlook) så att tillräckligt utrymme finns.