Passerkort

Vid registrering på kurs får du kvittera ut ett passerkort som du behöver när huvudentrén är stängd. Passerkort behövs även inom byggnaden.

Kortet är personligt med tillhörande kod som ska hållas åtskild från kortet. Du får inte släppa in någon som själv inte själv har ett kvitterat kort.

Brandsäkerhet

I samband med kvittering av passerkort så får du information om brandsäkerhet och utrymningsvägar i våra lokaler.

Förlorat passerkort

Om du förlorar ditt passerkort så ska det spärras så fort som möjligt, meddela receptionen direkt vid förlust. Om du inte hittar kortet inom en vecka så måste det ersättas med 100 kronor. Summan sätts in på FHS postgirokonto nr 31 32 37-0 och på avin anges "Ersättning förlorat passerkort" samt vem som är avsändare.

Glömt passerkort

Möjlighet finns att kvittera ut ett lånekort, vilket är giltigt samma dag fram till midnatt. Kortet ska lämnas in påföljande dag. När du kvitterar ett lånekort blir ditt ordinarie kort spärrat av säkerhetsskäl.

Återlämning av passerkort

När du slutar din utbildning hos oss så lämnar du tillbaka kortet i receptionen där du kvitterade ut det. Om receptionen är stängd så finns det en brevlåda för passerkort i huvudingången, på högra väggen sett från insidan.