Studera med funktionsnedsättning

Som student med funktionsnedsättning kan du vid behov få stöd för att kunna genomföra dina studier. Behovet av hjälp bedöms individuellt. Försvarshögskolan har som målsättning att skapa förutsättningar för att alla studenter ska kunna bedriva sina studier på så lika villkor som möjligt.

Campuslicenser

En campuslicens är en licens för ett antal datorprogram som underlättar både läs- och skrivarbete under studietiden på Försvarshögskolan. Dessa får användas av dig som student på Försvarshögskolan och laddas ner på din egen privata dator.

Du har rätt att använda programmen under hela din studietid. När dina studier är klara måste programmen avinstalleras.

Stödprogram

Programmen är tillgängliga för alla studenter på Försvarshögskolan via Skolon.com och nås via LMS:et It's learning (se länk till höger) där också inloggningsuppgifterna finns.

Fler stödprogram finns på resursdatorn i resursrummet.

Programmen som ingår i licensen listas här nedanför.

Stava Rex

Stava Rex är en mera utförlig stav- och grammatikkontroll för svenska. Programmet gör dig som skribent uppmärksam på följande skrivmoment:

 • Ord som uttalas lika men har olika betydelser, till exempel hjort och gjort.
 • Stavning.
 • Sammansatta ord, till exempel "nyans-skillnad".
 • Citattecken.
 • Uttryck.
 • Mellanslag, antalet mellanslag.
 • Ordföljd.
 • Satsbetydelse.

SpellRight 2

SpellRight är en mera utförlig stav- och grammatikkontroll för engelska och rättar grava fel som till exempel djöni (journey) och chirafs (giraffes). Programmet hjälper också till med att skilja mellan lättförväxlade ord, till exempel their/there/they´re.

Svenska översättningar intill de engelska ordförslagen från SpellRight gör det lätt att välja rätt ord.

Saida (ordprediktion)

Ett hjälpprogram som föreslår ord medan du skriver. Med en enda tangenttryckning kan du välja ett ord från en förslagslista i programmet.

 • Föreslår ord medan du skriver.
 • Kan hantera felstavningar: du skriver "sjo" och kan ändå få förslaget "choklad".
 • Kan kontrollera stavning innan nya ord läggs in i ordlistan.
 • Varnar för lättförväxlade ord.
 • Ger stora möjligheter till personliga inställningar.

ClaroRead Plus (talsyntes)

Talsyntesprogram som talar när orden skrivs, bokstav för bokstav, ord eller mening. Ljudning, stavningskontroll och ändring av layout, text, teckensnitt och färger när du arbetar i Word. Skanning från papper, PDF eller andra bildformat.

Av upphovsrättsliga skäl

Kom ihåg att de ljudfiler du skapar med hjälp av talsyntesen får av upphovsrättsliga skäl endast användas för eget bruk.

Kontaktperson

Desirée Hervard
Studie- och yrkesvägledare
Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

Desiree.Hervard [at] fhs.se