Studera med funktionsnedsättning

Som student med funktionsnedsättning kan du vid behov få stöd för att kunna genomföra dina studier. Behovet av hjälp bedöms individuellt. Försvarshögskolan har som målsättning att skapa förutsättningar för att alla studenter ska kunna bedriva sina studier på så lika villkor som möjligt.

Stödåtgärder och eget ansvar

För att ta del av stödet som erbjuds måste du göra en ansökan. Detta gör du enkelt genom att logga in i systemet Nais och fylla i webbformuläret. För att fullfölja ansökan måste du bifoga ett intyg som bekräftar en varaktig funktionsnedsättning.

Du hittar länk till Nais inloggningssida till höger på den här sidan.

När ansökan i Nais är mottagen kommer samordnaren att kontakta dig för att boka ett personligt möte. Vid eventuella funderingar är du välkommen att mejla funka [at] fhs.se

Om du inte har en varaktig funktionsnedsättning utan en tillfällig skada eller sjukdom omfattas du inte av särskilt pedagogiskt stöd. Kontakta studievägledare via studievagledning [at] fhs.se om du har frågor.

Exempel på olika stödåtgärder

 • Kurslitteratur i form av talböcker (se länk till Legimus till höger).
 • Tillgång till ett resursrum.
 • Förlängd tentamenstid.
 • Alternativa former för tentamen (till exempel muntlig i stället för skriftlig).
 • Möjlighet att använda dator vid salstentamen.

Ditt ansvar som student

 • Som student är du alltid själv ansvarig för dina studier och din studiesituation.
 • Som student måste du själv inhämta kunskap och redovisa den kunskap som krävs.
 • Det är du som student som själv avgör om du vill ta aktiv del i de olika studiestödjande verksamheter som finns.
 • Som student är du din egen informationsbärare. Det vill säga, du avgör själv till vem och när du vill informera om ditt funktionshinder och det eventuella behovet av särskilt pedagogiskt stöd som kanske finns. Att du är din egen informationsbärare innebär att du själv avgör vilken information som ges till berörd lärare.
 • Du har själv ansvar för att i god tid ansöka om pedagogiskt stöd för att stödet ska vara tillgängligt inför kursstart eller inför det kommande kursmomentet.

Det pedagogiska stödet ska ses som en hjälp till självhjälp – det ersätter aldrig det egna ansvaret - målet är att man blir så självständig och framgångsrik som möjligt i sina studier.

Vad du själv kan göra

 • Introducera dig för respektive lärare i början av varje moment och tala om för dem vilka behov du har. Läraren kan behöva informationen för att kunna ta hänsyn till ditt funktionshinder vid planeringen av undervisningen.
 • Försök att finna bästa platsen för dig i föreläsningssalen så att du ser och hör optimalt.
 • Tveka inte att be om hjälp när du behöver!
 • Försök att ordna din anteckningshjälp eller annan hjälp bland dina medstudenter.
 • God förmåga att ta eget ansvar och formulera sina behov är en viktig egenskap för att nå framgång i såväl studier som i arbetslivet.
 • Om något inte fungerar: kontakta samordnaren för studenter med funktionshinder.
 • Ta tidig kontakt med biblioteket för att beställa talböcker

Vill du veta mer?

På sajten www.studeramedfunktionshinder.nu (se länk till höger) finner du FAQ om att studera med funktionsnedsättning, litteraturtips, statistik, och länktips. Du hittar även några andra användbara länkar till höger.

Appar till din telefon

Till höger hittar du en länk till Malmö högskolas sida där de sammanställt en lista på appar för smarta telefoner som kan vara användbara i studiesammanhang.

Lagstöd

I diskrimineringslagen (2008:567) beskrivs ett funktionshinder som

"varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av funktionsförmågan som till följd av en skada eller sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå."