Studievägledning

Är du intresserad av Försvarshögskolans utbildningar och vill veta mer? Har du frågor om att börja plugga? Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Stöd i studierna

Här hittar du tips som kan underlätta för dig att klara av dina högskolestudier.

Att tänka på som ny student

  • Din inställning till studierna har stor betydelse. Om du har inställningen att du inte kommer att klara av någonting, till exempel en tenta, så kommer du inte att klara av den. Om du känner engagemang för studierna så kommer du ha lättare att klara av dem.

  • Din egen syn på studierna, negativ eller positiv inställning samt din sinnesstämning påverkar dig och dina studieresultat. Ser du på studierna som ett nödvändigt ont eller som något intressant, kul och spännande? Är du utvilad och på gott humör blir studierna lättare, är du trött och på dåligt humör blir studierna svårare.

  • Innan föreläsningen - gör en snabb översikt av kurslitteraturen. Läs sammanfattningar (om sådana finns) och rubrikerna i boken/böckerna.

  • På föreläsningen - var förberedd på vad det kommer att handla om, då kommer du att vara mycket mer mottaglig för vad läraren lär ut än du hade varit annars. Det hjälper dig också att sätta in den nya informationen i ett sammanhang. Anteckna för att kunna gå tillbaka och repetera efter lektionen.
  • Efter föreläsningen - fortsätt med intensivläsning och repetition.
  • Läs gärna tillsammans med andra - då har du någon att bolla med när du inte förstår och du lär dig också genom att förklara för andra.
  • Glöm inte pauserna - det kan vara lagom att ta tio minuter rast varje timme.
  • Fokusera på det du läser - stäng av telefon och sociala medier (din effektivitet halveras av att göra flera saker samtidigt).

Planera dina studier

Hos Saco (se länk till höger) hittar du boken "Hur pluggar du? Ifrågasätt din studieteknik" som kan hjälpa dig att förbättra ditt sätt att studera.

Campuslicenser

En campuslicens är en licens för ett antal datorprogram som kan underlätta både läs- och skrivarbetet under studietiden på Försvarshögskolan. Programmen får användas av dig som student och laddas ner på din egen privata dator.

Mer information om campuslicenserna hittar du på sidan Campuslicenser (se länk till höger).

Kontaktperson

Desirée Hervard
Studie- och yrkesvägledare
Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

Desiree.Hervard [at] fhs.se