Studieuppehåll med platsgaranti

Om du vill göra uppehåll i dina studier måste du anmäla det till högskolan. Här hittar du blanketter samt information kring studieuppehåll.

Ansökan om studieuppehåll ska göras på blanketten Ansökan om studieuppehåll med platsgaranti. Ett studieuppehåll beviljas för en bestämd tidsperiod. Om du vill återgå till dina studier efter ett studieuppehåll måste du anmäla detta senast två månader innan program-/kursstart på blanketten Ansökan/Anmälan om återupptag av studier efter studieuppehåll. Du hittar blanketterna samt ytterligare information och relevanta riktlinjer i högerkolumnen.

Information för dig som studerar på Officersprogrammet

Eftersom du som studerar på Officersprogrammet är organiserad i Försvarsmakten vid kadettbataljonen på Karlberg, måste du både meddela Försvarshögskolan och kadettbataljonen när du önskar ta studieuppehåll eller återgå till dina studier efter ett studieuppehåll. För att underrätta kadettbataljonen hör du av dig till bataljonshandläggaren på Karlberg.

Information för dig som har uppehållstillstånd för att studera i Sverige

Observera att ett studieuppehåll inte ändrar villkoren som måste vara uppfyllda för att du ska kunna beviljas förlängt uppehållstillstånd av Migrationsverket. Även om du beviljas studieuppehåll måste du fortfarande kunna uppvisa godtagbara studieresultat om du behöver förlänga ditt uppehållstillstånd. Läs mer på Migrationsverkets hemsida (se länk i högerspalten).