Försvarshögskolans studentkår

Vi bevakar och tillvaratar de studerandes intressen i frågor som rör bland annat utbildningskvalitet, rättssäkerhet, medinflytande, arbetsmiljö, likabehandling och frihet från diskriminering.

Mecenatkort

Mecenatkortet är ett förmåns- och medlemskort för studenter vid högskolor och universitet, som ges ut i samarbete med Sveriges studentkårer. Med Mecenatkortet kan du som student köpa produkter, tjänster och resor med studentrabatt. Kortet berättigar dessutom till tusentals lokala rabatter.

Så skaffar du Mecenatkortet

När du blivit medlem i studentkåren kommer du kostnadsfritt att erhålla ett Mecenatkort som är giltigt under en termin.

Tänk dock på att du själv måste ansöka om kårmedlemskap vid varje terminsstart för att få ett nytt Mecenatkort. Det skickas alltså inte längre automatiskt ut till dig, trots att du läser ett program eller kurser som sträcker sig över flera terminer.

Använd fliken "Bli medlem" i menyn ovan för att ansöka om kårmedlemskap.

Läs mer om Mecenatkortet

Kontakta kåren

karen [at] fhs.se