Försvarshögskolans studentkår

Vi bevakar och tillvaratar de studerandes intressen i frågor som rör bland annat utbildningskvalitet, rättssäkerhet, medinflytande, arbetsmiljö, likabehandling och frihet från diskriminering.

Juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning

Försvarshögskolans studentkår är en av många medlemskårer i Stockholms studentkårers centralorganisation, SSCO. SSCO grundades år 1896 och tillhandahåller bl.a. kostnadsfri juridisk rådgivning.

Läs mer om SSCO

Kontakta kåren

karen [at] fhs.se