Försvarshögskolans studentkår

Vi bevakar och tillvaratar de studerandes intressen i frågor som rör bland annat utbildningskvalitet, rättssäkerhet, medinflytande, arbetsmiljö, likabehandling och frihet från diskriminering.

Studentbostäder

Stiftelsen Stockholms studentbostäder (SSSB)

Du kan enbart vara medlem i kåren under den tid du studerar, d.v.s. under den tid du är registrerad på kurser. Du kan dock ställa dig i bostadskö hos SSSB redan innan du har börjat studera vid skolan – det enda kravet är att du fyllt 16 år.

När du anmält dig till SSSB:s bostadskö så kontrolleras att du är medlem i en studentkår efter det att du stått i kön i 90 dagar. Om du då är kårmedlem fortsätter dina ködagar att räknas som vanligt, annars "parkeras" dina ködagar. Ködagarna kan parkeras i max 36 månader, sedan utesluts man ur kön.

För nyantagna studenter som söker bostad finns det fortfarande möjlighet att teckna avtal om studentbostad mot uppvisande av antagningsbesked. Däremot kommer det att göras kontroller under terminen om du är kårmedlem eller inte. Du finner mer info om köregler på SSCO:s hemsida.

Nya kö- och boenderegler från och med 1 juli 2010 - frågor och svar (PDF, 93 kB)

Kontakta kåren

karen [at] fhs.se