Försvarshögskolans studentkår

Vi bevakar och tillvaratar de studerandes intressen i frågor som rör bland annat utbildningskvalitet, rättssäkerhet, medinflytande, arbetsmiljö, likabehandling och frihet från diskriminering.

Kårstyrelsen 2017-2018


Emma-Louise Juneskans
ordförande
ordf.karen [at] fhs.se

Charles Boström
vice ordförande och
huvudrepresentant
forsknings- och utbildningsnämnden
vice.karen [at] fhs.se foun.karen [at] fhs.se

Kajsa Stina Axelsson
Kajsa Stina Axelsson
andre vice ordförande
andraviceordforande.karen [at] fhs.se


Isabelle Hasselblad
sekreterare
sekreterare.karen [at] fhs.se

Deborah Solomon
sektionsföreträdare
civila sektionen
civil.karen [at] fhs.se


Adina Engqvist
sektionsföreträdare
grundläggande militära sektionen (OP)
op.karen [at] fhs.se


Peeter Boldt-Christmas
kassör
kassor.karen [at] fhs.se


Johannes Ljusteräng
studiesocialt ansvarig
studentsocial.karen [at] fhs.se


Aimee Wallin
ledamot


Hanna Olofsson
ledamot

Louise Björk
ledamotKontakta kåren

karen [at] fhs.se