Försvarshögskolans studentkår

Vi bevakar och tillvaratar de studerandes intressen i frågor som rör bland annat utbildningskvalitet, rättssäkerhet, medinflytande, arbetsmiljö, likabehandling och frihet från diskriminering.

Ansök om kårmedlemskap

Som studerande vid Försvarshögskolan har du möjlighet att ansöka om medlemskap i studentkåren. Medlemskapet ger dig tillträde till en rad olika förmåner. Observera dock att en ny ansökan måste göras inför varje terminsstart för att du ska stå kvar som medlem.

Ansökan om kårmedlemskap

Klicka på länken ovan för att komma till vår samarbetspartner Membit. Observera följande i samband med ansökan:

  • Medlemskap i studentkåren kostar 50 kronor per termin.
  • Beloppet betalas i samband med ansökan.
  • Efter att ansökan genomförts kommer du att få ett bekräftelsemail från medlemsavgift.com.

Se även vår sida med vanliga frågor om kårmedlemskap om du till exempel undrar vad som gäller angående nytt Mecenatkort med mera.

Kontakta kåren

karen [at] fhs.se