Försvarshögskolans studentkår

Vi bevakar och tillvaratar de studerandes intressen i frågor som rör bland annat utbildningskvalitet, rättssäkerhet, medinflytande, arbetsmiljö, likabehandling och frihet från diskriminering.

Vanliga frågor om kårmedlemskap


– Jag har inte fått något nytt Mecenatkort denna termin, vad beror det på?

Eftersom vi i Sverige (sedan 1 juli 2010) inte längre har något kårobligatorium är det upp till varje enskild student om hon eller han vill vara medlem i en studentkår under sin studietid. Tidigare "massanslöt" studentkåren alla studerande vid skolan som medlemmar, men detta är alltså enligt lag inte längre tillåtet.

Som studerande vid FHS måste du alltså inför varje termin göra ett aktivt val om du vill vara medlem i FHS studentkår eller ej. Medlemskapet kostar 50 kr per termin och ansökan görs via vår samarbetspartner Membit. Har du sedan tidigare varit medlem kommer en avi skickas ut till dig inför kommande terminsstart."
– Hur och när kan jag ansöka om medlemskap i FHS studentkår?

Ansökan om kårmedlemskap görs fr.o.m. vårterminen 2013 genom vår samarbetspartner Membit. Länk till deras sida finns under fliken bli medlem. Membit ansvarar för att rapportera in alla kårmedlemmar till såväl Mecenat som SSCO, som genom SSSB erbjuder möjligheten att stå i kö för en studentlägenhet.

I och med att Membit nu hanterar kårens medlemshantering kan ansökan om medlemskap göras när som helst under terminen. Observera dock att du måste vara aktivt studerande vid Försvarshögskolan för att kunna vara kårmedlem. En kontroll görs mot Ladok innan din medlemsansökan godkänns.
– Jag har inte fått mitt Mecenatkort trots att jag ansökt om kårmedlemskap. Varför?

Om du ansökt om kårmedlemskap hos Membit så är ditt Mecenatkort med största sannolikhet på väg. Det tar c:a 10 arbetsdagar från det att du ansökt om medlemskap till dess att kortet levereras till dig av posten.

Information om status och leveranstid för ditt Mecenatkort kan du ta reda på själv på följande sida: Var är mitt kort?

Du kan även välja något av följande alternativ:

1) Få "Mecenatkortet i mobilen" genom Mecenats mobilapp
2) Beställa ett reseintyg som MMS
3) Beställa ett utbyteskort (expresskort kan levereras inom 48 timmar mot en kostnad om 40 kr + frakt)
– Jag står i studentbostadskö hos SSSB, men på deras hemsida står det att mitt kårmedlemskap är på väg att löpa ut. Varför står det så när jag redan ansökt om kårmedlemskap hos Membit?

Om du ansökt om kårmedlemskap sedan tidigare är dina uppgifter med största sannolikhet redan inrapporterade till SSCO och SSSB. Informationen om ditt medlemskap uppdateras dock under "Mina sidor" hos SSSB först när giltighetstiden för ditt gamla medlemskap löpt ut, vilket är en bit in på terminen.
– Jag har fått ett Mecenatkort som saknar SL-logotypen, varför då?

Om man uppfyller kraven för SAS/SJ-rabatt (d.v.s. att man är under 26 år gammal och/eller studerar på minst 75%) så får man en SJ-logotyp samt en lokaltrafik-logotyp tryckt på sitt Mecenatkort. Vilken lokaltrafik detta är bestäms av postnumret i den adress man uppgett när man ansökte om medlemskap. Om postnumret tillhör en ort som är belägen utanför Stockholmsområdet får man då istället rabatt på lokaltrafiken i den lokala regionen. Det kan t.ex. vara Skånetrafiken om man uppgett ett postnummer i södra Sverige.

Viktigt att komma ihåg är att man enbart får rabatt på den lokaltrafik vars logotyp är tryckt på Mecenatkortet. Har du inte en SL-logotyp kan du därför bli skyldig att betala kontrollavgift på SL om du reser med ett månadskort med studentrabatt. Om du saknar SL-logga på ditt Mecenatkort (gäller t.ex. OP-kadetter som är skrivna utanför Stockholm under sin VFU) kan ett intyg om rätt till SL-rabatt hämtas ut i receptionen på Drottning Kristinas väg 37.

Kontakta kåren

karen [at] fhs.se