Folkrätt och amerikansk fotboll

Isak Malm är 25 år och har precis avslutat sin magisterexamen i statsvetenskap på Försvarshögskolan. I höst läser han småkurser i väntan på vidare studier i folkrätt.

Hej Isak! Vem är du?

– Jag är en skåning från Lund som älskar internationell politik och lirar amerikansk fotboll i Carlberg Cavaliers. När jag inte pluggar vill säga. Vilket en stor del av mitt vakna dygn går åt till.

Hur hittade du till Försvarshögskolan?

– Jag letade efter juridikkurser om staters våldsanvändande. Smalt område. Men Försvarshögskolan kunde erbjuda det i kombination med ruskigt kompetenta föreläsare.

Folkrätt och statsvetenskap alltså?

– Ja, de kompletterar varandra. Ger en bra helhetsbild. Folkrätten ger perspektiv på staters agerande som statsvetenskapliga teorier kan missa. Inom folkrätt får du domar i frågor. Inom statsvetenskap får du intressanta debatter mellan olika teorier. Som sagt, bra helhet.

Isak stortrivs på Försvarshögskolan, där känslan är att alla känner alla.

Hur tycker du det är plugga på Försvarshögskolan?

– Det är en liten högskola och det gör att du får en helt annan kontakt med dina lärare och med andra studenter. Alla känner alla. Studierna här förbereder dig också för att hantera verkliga problem, de är verklighetsförankrade på ett helt annat sätt än om jag exempelvis skulle jämföra med mina tidigare studier i Lund. Du får också en helt annan förståelse för försvaret genom de blivande officerarna som pluggar här. Svårt att se att jag skulle kunna fått det någon annanstans.

Varför tycker du att man ska söka hit?

– Om du har ett intresse för de ämnen som skolan specialiserar sig i så är valet givet. Kris- och konflikthantering, säkerhet och försvar. Och om du känner att du inte vill ha hela din utbildning inom de områdena kan du ju läsa någon enstaka kurs här för att få den rätta vinklingen på din examen.

Vad vill du jobba med i framtiden?

– Med analys av folkrättsliga frågor. Vilka följder får folkrättsexperternas tolkningar av de internationella normerna? Det är jätteintressanta frågeställningar som jag gärna skulle jobba med. Kanske på Röda Korset eller Amnesty. På längre sikt är jag förmodligen rådgivare i samband med svenska insatser utomlands. Om man får drömma lite. Och det får man!