Försvarshögskolans kandidatprogram

Försvarshögskolans kandidatprogram ger dig en omfattande utbildning i det som är vår särskilda profil – kriser och krig. Varför uppstår de, hur analyserar vi dem, hur används militära och civila resurser i dem, och hur hanterar vi kriser och effekterna av krigshandlingar? Det treåriga programmet leder till en kandidatexamen i militärhistoria eller statsvetenskap.

Programmets upplägg

Termin 1

Programmet inleds med en introduktions­termin som ger inblick i internationella relationer, samtida krigföring och beslutsfattande.

Termin 2

Därefter läser du grundkursern inom den inriktning du antagits till, antingen Statsvetenskap eller Militärhistoria.

Termin 3

Den tredje terminen läser du en valbar kurs, där du kan välja bland följande kurser ur För­svars­högskolans utbud:

Termin 4 och 5

Under termin 4 och 5 läser du fortsättningskursen och på­byggnads­kursen inom den inriktning som du antagits till, antingen Statsvetenskap eller Militärhistoria.

Termin 6

I slutet av utbildningen finns möjlighet att göra praktik, nationellt eller internationellt, eller läsa en kurs på antingen Försvarshögskolan eller annat lärosäte.

För kursplaner, inklusive betygskriterier och kurslitteraturlistor, se fliken utbildnings- & kursplaner.