Försvarshögskolans kandidatprogram

Försvarshögskolans kandidatprogram ger dig en omfattande utbildning i det som är vår särskilda profil – kriser och krig. Varför uppstår de, hur analyserar vi dem, hur används militära och civila resurser i dem, och hur hanterar vi kriser och effekterna av krigshandlingar? Det treåriga programmet leder till en kandidatexamen i militärhistoria eller statsvetenskap.

Inriktningar

Försvarshögskolans kandidatprogram har två inriktningar. Statsvetenskap och Militärhistoria.

Välj inriktning för att läsa mer:

Inriktning statsvetenskap

Den statsvetenskapliga inriktningen av Försvarshögskolans kandidatprogram ger dig en omfattande utbildning i det som är vår särskilda profil – krishantering och säkerhetspolitik. Statsvetenskap handlar om politik, makt och demokrati. Hur bedrivs politik och hur fördelas och omfördelas makt? Om du vill förstå de förhållanden som ligger bakom politiska händelser så ska du läsa statsvetenskap. Vid Försvarshögskolan fokuserar vi särskilt på politik och skeenden vid konflikter, kriser och krig.

Krishantering och säkerhet

Programmet inleds med en introduktionstermin som ger en bred bas inom det område utbildningen berör. Terminen består av tre kurser som behandlar internationella relationer, samtida krigföring samt beslutsfattande och beslutsprocesser. Därefter läses grundkursen i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet. Den tredje terminen är valbar; du väljer själv en kurs ur Försvarshögskolans utbud eller vid annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Därefter följer fortsättningskurs och påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet.

Kontakt med arbetsliv

I slutet av programmet finns möjlighet att göra en termins praktik, nationellt eller internationellt, eller läsa en kurs på antingen Försvarshögskolan eller annat lärosäte. Därmed erbjuds en god möjlighet till arbetslivskoppling under utbildningen.

Forskningen vid Försvarshögskolan och framväxten av de statsvetenskapliga inriktningarna har sin bakgrund i ett behov av kunskap inom krishanterings- och säkerhetssektorn. Studenterna får på olika sätt del av professionserfarenheter underutbildningen. Den pedagogik som tillämpas i den statsvetenskapligautbildningen, med flera praktiska inslag som speloch övningar, är ett uppskattat inslag bland studenter.

Utbildningen ger dig de strategiska och analytiska verktygen för att arbeta med olika perspektiv på samhällssäkerhet, exempelvis som analytiker, utredare eller handläggare. Krishantering och säkerhet är viktiga frågor för ett flertal aktörer inom den offentliga verksamheten på central, regional och lokal nivå både nationellt och internationellt. Delar av det privata näringslivet och ideella verksamheter i samhället har också behov av kompetens inom säkerhetspolitik och krishantering.