Fristående kurser

Här listas samtliga kurser (exklusive uppdragsutbildningar) vid Försvarshögskolan. Du kan begränsa listan genom att klicka på ett ämnesområde – då visas bara kurserna under det ämnet.

Program Termin
Teknik till stöd för krisledning 30 hp Kursen har för närvarande inget kommande kurstillfälle.
Program Termin
Ledningsvetenskap, grundkurs 30 hp HT17: v. 35-02.
Program Termin
Grundkurs i krigsvetenskap 30 hp HT17: v. 35-02.
Program Termin