Praktik 30 hp

Kursen innehåller praktik vid myndighet, organisation eller företag i Sverige eller utomlands och ger dig möjlighet att delta i det dagliga arbetet vid praktikplatsen och få erfarenhet av arbetsuppgifter som anknyter till internationell rätt.

Studenten ansvarar själv för att skaffa sig en praktikplats. Praktikplatsen ska godkännas av institutionen i förväg innan överenskommelse mellan student, praktikplats och lärosäte ingås. Praktikplatsen ska ge studenten stöd i form av handledning.

Information

Omfattning

30 högskolepoäng

Studieperiod

VT18: v. 03-22.

Studietakt

Helfart.

Behörighet

Påbyggnadskurs inom Internationell rätt, avseende konflikt och kris. För tillträde till kursen krävs att studenten lagt fram och försvarat en fullständig kandidatuppsats samt opponerat på en kandidatuppsats.

Nivå

Grundnivå.

Ansvarig enhet

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Kontakt

Harrison Dinniss, Heather