Krigsvetenskap

Krigsvetenskap är det ämne som studerar krig, krigföring och användning av militära medel i alla typer av insatser. Ämnet är unikt i Sverige och finns i denna form endast vid Försvars­högskolan.

Program Termin
Grundkurs i krigsvetenskap 30 hp HT17: v. 35-02.