Grundkurs i krigsvetenskap 30 hp

Grundkursen i krigsvetenskap är en introduktion till det vetenskapliga studiet av krig och militär maktutövning. Kursen ger dig grundläggande kunskaper i militärteori och grundläggande förmåga att analysera militärstrategi och militära operationer.

Det vetenskapliga studiet av krig

Du får bekanta dig med utvecklingen av teorier om krig och krigföring samt centrala krigsvetenskapliga begrepp och frågeställningar. Kursen ger dig en grundläggande förmåga att med vetenskaplig metod och militärteoretiska begrepp analysera samtida utmaningar rörande skapandet och utnyttjandet av militära maktmedel.

Att skapa och utnyttja militära förmågor

I kursen kommer du bland annat att bekanta dig med de utmaningar som idag finns avseende skapandet av militär förmåga och ett framgångsrikt utnyttjande av militära stridskrafter i olika typer av konflikter och krig. De militära maktmedlens användning problematiseras med utgångspunkt i forskning på området.

Information

Omfattning

30 högskolepoäng

Studieperiod

HT17: v. 35-02.

Studietakt

Helfart.

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 67%, Högskoleprov 33%.

Nivå

Grundnivå.

Studieort

Stockholm.

Övrigt

Kursen ger ingen militär behörighet.

Ansvarig enhet

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Kontakt

Ledberg, Sofia