Ledningsvetenskap, grundkurs 30 hp

Ledning innebär att inrikta och samordna verksamheter för att uppnå ett visst syfte. Att leda verksamhet under kris och konflikt innebär andra utmaningar än vid normala förhållanden. Hur skapar man inriktning och samordning, och hur motiverar man personer att sedan genomföra detta? På grundkursen i ledningsvetenskap tar vi upp den första av dessa två utmaningar, det vill säga hur man åstadkommer inriktning och samordning.

Insatser utförs av en eller flera organisationer för att lösa en samhällelig kris- eller konfliktsituation, vilket oftast sker under stor osäkerhet och med stor press på de inblandade. Exempel på kriser är större olyckor, terrorhot och naturkatastrofer. I kursen studeras hur ledning kan och bör gå till under dessa förhållanden.

Olika aspekter av insatsledning

En helhetssyn på insatsledning går som en röd tråd genom hela kursen, som bland annat tar upp hur man hanterar inkommande osäker information för att få en förståelse av situationen, beslutsmodeller, hur man lägger upp planer och hur man samverkar med andra inom och utom organisationen. Målet är att förstå de generella aspekterna av insatsledning. Utifrån detta diskuterar vi vilka konsekvenser detta får i verkliga situationer.

Ledningsteorier och rollspel

Kursen består av tre delkurser. Första delkursen beskriver olika typer av insatser och vi diskuterar vilka ledningsproblem som måste tacklas vid dessa specifika exempel. Utifrån dessa frågeställningar introduceras några teorier om ledning, och teorierna fördjupas sedan i den andra delkursen. I den tredje delkursen används ett praktiskt perspektiv för att belysa och fördjupa kunskaperna. Kursen avslutas med att du, tillsammans med de andra studenterna, genom planering och rollspel får genomföra en insats vid ett specifikt scenario.

Kursen är speciellt lämplig för dig som kan relatera till ledning utifrån arbetslivserfarenhet eller tidigare högskolestudier.

Information

Omfattning

30 högskolepoäng

Studieperiod

HT17: v. 35-02.

Studietakt

Helfart.

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 67%, Högskoleprov 33%.

Nivå

Grundnivå.

Studieort

Stockholm.

Undervisningsspråk

Svenska.

Ansvarig enhet

Militärvetenskapliga institutionen

Kontakt

Isabell Andersson