Militärhistoria

Militärhistoria är en inriktning inom historieämnet. Det handlar om hur de stora samhällsstrukturerna och den militära sektorn samspelat under olika epoker. I vår internationaliserade värld krävs en ökad insikt om historiska faktorer för att förstå nutidens drivkrafter.