Militärhistoria – fortsättningskurs 30 hp

Hur påverkar olika historiesyner och olika teoretiska utgångspunkter militärhistorisk forskning? På fortsättningskursen i militärhistoria får du diskutera detta ur ett kritiskt perspektiv och du får möjlighet att fördjupa dig i ett valbart militärhistoriskt problemområde.

Fortsättningskursen består i huvudsak av två delar: dels två fördjupningsmoment, dels en introduktion till det vetenskapliga hantverket som avslutas med författandet av en uppsats.

Tematiska studier med perspektiv på rysk militärhistoria och underrättelsefunktion

Kursens första två moment utgörs av fördjupning i två militärhistoriska områden. "Från Krim till Krim. Rysk militärhistoria, 1860-2015" behandlar samspelet mellan militär och samhällelig utveckling i Ryssland. Den efterföljande kursen "Underrättelsefunktionens framväxt, uppbyggnad och utmaningar" belyser den moderna underrättelsetjänstens framväxt. Tidigare genomförda fristående militärhistoriska kurser eller fördjupningar kan tillgodoräknas här.

Uppsats

Den andra delen av fortsättningskursen mynnar ut i författandet av en uppsats. Detta är en självständig forskningsuppgift som du löser med vägledning av en handledare. Uppsatsskrivandet understöds av ett teori- och metodmoment, vars innehåll omfattar informationssökning utifrån valda frågeställningar, vetenskaplig framställning och seminariepresentation. Under detta moment kommer du att få arbeta med arkivmaterial. Här fördjupar du dina kunskaper i källkritik och informationsvärdering, och du lär dig grunderna i hur ett mindre vetenskapligt arbete genomförs, struktureras och byggs upp. Under kursen lär du dig också att välja och använda en metod för just din studies behov. I jämförelse med grundkursen spelar olika förklaringar och analyser en större roll på fortsättningskursen.

Fortsättningskursen lämpar sig dels för den som vill fördjupa sig ytterligare i militärhistoria, men utbildningen utgör även en god början för den som i sitt yrkesliv kommer att arbeta med analyser och olika typer av utredningsarbete.

Information

Omfattning

30 högskolepoäng

Studieperiod

VT18: v. 03-22.

Studietakt

Helfart.

Behörighet

Grundkurs i militärhistoria alternativt i historia eller ekonomisk historia.

Urval

Betyg 34%, Högskoleprov 33%, Akademiska poäng 33%.

Nivå

Grundnivå.

Studieort

Stockholm.

Undervisningsspråk

Svenska.

Ansvarig enhet

Militärvetenskapliga institutionen

Kontakt

Wawrzeniuk, Piotr